Psykofarmaka

Mad in America Webinars https://education.madinamerica.com/p/psychiatric-drug-withdrawal

Anbefalte bøker:

Robert Whitaker: En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler

Peter C. Gøtzsche: Dødelig psykiatri og organisert fornektelse

James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn

Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri

Joanna Moncrieff: Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon

Will Hall: Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka. Gitt ut av Erfaringskompetanse i samarbeid med WSO.

Engelsk:

Robert Whitaker: Mad In America

.

Videoer:

Dr. Peter Breggin: Psychiatric Drugs Are More Dangerous than You Ever Imagined

Foredrag av psykiater Ola Nordviste på Amaliedagene 2016  – Er tiden kommet for mindre tvangsbehandling i psykiatrien?

Psykiater Hyla Cass – First Do No Harm

Gøtzsche and Whitaker answering questions – Psychiatric Epidemic København 14. mai 2014

Dr. Peter Gøtzsche: Forced Psyhiatric Treatment Must be Abolished, Alaska 2. juni 2016

Joanna Moncrieff – The Myth of the Chemical Cure: The Politics of Psychiatric Drug Treatment

Robert Whitaker – The Roots – Psychiatric Epidemic – København 14. mai 2014

Robert Whitaker – del 2 – The Scope of the Epidemic – København 14. mai 2014

Robert Whitaker på Litteraturhuset i Oslo 8. februar 2017

.

Artikler:

Psykologtidsskriftet – Psykofarmaka på kort og lang sikt Odd Arne Tjersland og Jon T. Monsen, professorer ved Psykologisk institutt, UiO, og Jon Lund Hansen, privatpraktiserende psykolog. Intervju med Robert Whitaker.

Study finds improved functioning for «Schizophrenia» without antipsychotics

Anbefalte websider:

Robert Whitakers websiden Mad in America: https://www.madinamerica.com

Dr. Peter Breggins webside: breggin.com