Kompetansesenter og organisasjoner

Kompetansesenter

PIO: Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse http://www.piosenteret.no/

Rådet for psykisk helse http://www.psykiskhelse.no/

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse http://www.erfaringskompetanse.no/

KBT Midt-Norge – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling http://kbtmidt.no/nb/

Napha  http://www.napha.no/

Selvhjelp Norge http://www.selvhjelp.no/

SEPREP- Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykose  http://seprep.no/

Kompetansesenter for arbeidsinkludering – Inkluderingskompetanse.no

.

Organisasjoner

Aurora  http://www.aurora-stotteforening.no/

Hvite Ørn http://www.hviteorn.no/

LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse www.lpp.no

Mental Helse http://www.mentalhelse.no/

WSO – We Shall Overcome http://www.wso.no

Norsk forening for psykisk helsearbeid    http://nfph.blogspot.com/

RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon  http://rio.no

.

Internasjonale organisasjoner

Intervoice- Internasjonalt nettverk for stemmehørere http://www.intervoiceonline.org/

Mind Freedom http://www.mindfreedom.org/

European Network for Users and Survivors of Psychiatry http://enusp.org

World Network of Users and Survivors of Psychiatry http://wnusp.rafus.dk