Diverse informasjon om behandling

Will Hall: Harm reduction guide to coming off psychiatric drugs and withdrawal 

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka av Will Hall. Oversatt, tilpasset norske forhold og utgitt av Erfaringskompetanse. Ny utgave 2014, da ble den også sendt ut til alle landets psykiatere, fastleger og DPS er.

Om hesteterapi – Bedre rusbehandling med hest

Synger seg ut av traumene – Om musikkterapi i Dagbladet

Om gruppeterapi- Synnøve Ness Bjerke

Oransje briller kan hjelpe ved mani og hypomani

Bredspektret psykosebehandling – flere veier til bedring. Fra ISPS – konferansen på Hamar feb. 2016

Uni Research – Musikkterapi og psykisk helse

Musikkterapi hjelper ved psykose

Divaen og doktoren – Om musikkterapi i Vårt Land

Musikk gir Sarah lettere dager

Musikkterapi i rusbehandling

Korsang kan gi mennesker med psykiske helseplager en bedre hverdag.

Jobber med dyr for å holde seg frisk- På gården til Robert Berentsen med familie. Reportasje TV2

Inn på tunet – aktivitetstilbud og arbeidstrening på gårdsbruk

Vibeke Normann om BET (Basal Eksponeringsterapi) på LFSS konferanse 2014

Psykoterapi ved psykoser virker – Erfaringskompetanse.no

Relasjon en nøkkel ved psykose- Gunnar Brox Haugen til Napha

100 råd som fremmer recovery – en veileder for psykisk helsepersonell

Hva er miljøterapi?

Recovery – Historikk, begrep og perspektiver

Stian Biong – foredrag: Hvordan jobbe med recovery i et ROP – perspektiv?

3 videoer om selvorganisert selvhjelp

Massasje til psykisk syke – lett fotmassasje virker beroligende