Forskning

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning – musikkterapi og psykisk helse

Forskning på hesteterapi i rusbehandling

Forskning på Grønn omsorg

Du må så før du høster – Om arbeidsmarkedtiltak på gård for mennekser med psykiske lidelser

Forskning på Grønn omsorg med husdyr for mennesker med psykiske lidelser

Forskningsrapport fra Høgskolen i Hedmark  Green Care from the Provider´s Perspective

.

Study finds improved functioning for «Schizophrenia» without antipsychotics

Adapting Open Dialogue for Early-Onset Psychosis Into the U.S. Health Care Environment: A Feasibility Study                Om den samme studie på madinamerica.com

Cognitive therapy for people with schizophrenia spectrum disorders not taking antipsychotic drugs: a single-blind randomised controlled trial

UNI Research – Musikkterapi og psykisk helse

Forskere og klinikere i Bergen og på Vestlandet går sammen for å utvikle gode musikkterapitjenester

Musikk virker mot angst

Musikkterapi hjelper ved psykose

Ny studie viser at massasje har effekt ved angst

Forskere: Mindfullness virker lige så godt som antidepressiver

Stabilisering av søvn-våkenhetrytme og færre maniske symptomer etter blokkering av blått lys

.

Ellers finnes mye relevant forskning  på dr. Peter Breggins webside http://www.breggin.com

og på Robert Whitakers webside http://www.madinamerica.com