Debatt

10.06.2018  Målfrid J. F. Jensen, Astrid Weber og Merete Nesset i Stavanger Aftenblad – Selvmordsforebygging – piller eller ei?

08.06.2018 Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg – Dokumentasjonen for medisinsk behandling holder ikke

04.06.2018 Kari Vevatne i Stavanger Aftenblad – Ja til et mangfoldig behandlingstilbud

01.06.2018  Ivar Elvik i Stavanger Aftenblad – Pilotstudie i medisinfri psykoseforskning finnes

01.06.2018 Tor K.Larsen og Jan Ivar Røssberg i Stavanger Aftenblad – Unødvendig konflikt om behandling av psykisk syke

24.05.2018 Kari Vevatne – Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi

19.05.2018 Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg i Stavanger Aftenblad

– Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

15.05.2018 Tor K Larsen – Miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling

08.05.2018 Kari Vevatne – Psykisk syke må få andre tilbud enn medisin

18.03.2018 Bjørg Njaa – Hvordan kan helsepersonell påføre sine pasienter skade og mene at det er forsvarlig?

27.02.2018 Røssberg og Andreassen – Ja man kan bli frisk av schizofreni

Januar 2018 Heidi Gjerde – Tafatt fra Norsk psykologforening

13.11.2017  Jan-Magne Sørensen – Om dialogkonferansen på Hamar – Bedring uten medisiner?

23.06.2017 Merete Nesset og Anne Grethe Teien i Legetidsskriftet – Reservasjonsrett i psykiatrien nå!

22.05.2017  Siri Lill Thowsen og Per Overrein i Legetidsskriftet – Psykisk syke mangler rettssikkerhet

21.05.2017  Gunn Helen Kristiansen i Dagens Medisin – Uetisk forskning og tvilsom evidens

30.03.2017  Merete Nesset svarer Tor Ketil Larsen i Legetidsskriftet – Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte

29.03.2017  Eva Svendsen i Dagens Medisin – Om medisinfri behandling

28.03.2017  Tor Ketil Larsen kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Skivebom i lederartikkel om psykose

28.03.2017  Siv Helen Rydheim i Dagens Medisin – Selektiv bivirkningsrapportering?

28.03.2017  Anne Grethe Teien kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet

26.03.2017  Walter Keim kommenterer Malt og Røssberg i Legetidsskriftet – Norsk psykiatrisk forening stiller med et åpent sinn

25.03.2017  Ketil Slagstad kommenterer i Legetidsskriftet – Faglig debatt og akademisk nysgjerrighet

25.03.2017  Are Brean kommenterer Røssbergs kritikk av Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Medisin og debatt

24.03.2017  Jan Ivar Røssberg kommenterer Ketil Slagstad i Legetidsskriftet – Misforståelser om medikamentfrie sykehusposter

25.03.2017  Robert Whitaker om medisinfrie tilbud i Norge på Mad in America

24.03.2017  Silje Marie Richardsen svarer Siri Gulliksen i Nordnorskdebatt.no

23.03.2017  Bent Høie svarer Siri Gulliksen i Avisa Nordland

22.03.2017  Siri Gulliksen i nordnorskdebatt.no – Selvbestemmelse på helsa løs

22.03.2017  Ulrik Malt kommenterer Ketil Slagstad i legetidsskriftet – medisinfri psykosebehandling: vitenskapssyn eller etikk?

20.03.2017  Siv Helen Rydheim – Maktfordeling i presentasjon og utvikling av kunnskap (Tilsvar til Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner på egen blogg).

20.03.2017 Ketil Slagstad-redaktør i Legetidsskriftet – Psykiatriens indre konflikter eksponert

13.03.2017  Røssberg, Andreassen og Opjordsmoen Ilner i Legetidsskriftet: Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak

10.03.2017  Steinar Madsen i Legemiddelverket – Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok (sykepleien.no)

10.03.2017  Peter Gøtzsche i Dagens Medisin – Psykofarmaka dreper mange

09.03.2017  Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra! – Aftenposten

22.02.2017 Siv Helen Rydheim og Inger-Mari Eidsvik i Dagens Medisin – Hvorfor egne enheter?

20.02.2017 Ketil Lund  i Legetidsskriftet – Tvangsmedisinering må forbys (forkortet og omarbeidet utgave av lengre artikkel i Kritisk Juss av Ketil Lund og Peter Gøtzsche)

12.02.2017 Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen i Dagens Medisin – Hva er forsvarlig?

27.01.2017  Jan Hammer i sykepleien.no  – På vei mot et paradigmeskifte?

16.01.2017 Inger-Mari Eidsvik i Dagens Medisin – Konsekvenser av det biomedisinske hegemoniet i psykiatrien

16.01.2017  Tove Gundersen i Dagens Medisin – Mulighet til å velge

27.12.2016  Gunn Helen Kristiansen i Dagens Medisin – Medisinering med tvang

25.12..2016 Merete Nesset – norsk oversettelse på egen side – Individuell reservasjonsrett mot psykiatrisk behandling

22.12.2016 Merete Nessets artikkel også publisert på Mad in America

Merete Nesset i  The Nordic Psychiatrist nr 2 / 2016, s 13 – The Right to Refuse Psychiatric Treatment

09.12.2016  Pasienter og behandlere på kollisjonskurs – artikkel med oversikt over debatten om medisinfri behandling i tidsskriftet Sykepleien.

09.12.2016  Tor Levin Hoffgaard i Dagens Medisin – Kunnskapsløst om medikamentfri behandling

08.12.2016 Kristian Gundersen i Uviten, Aftenposten PDF  kristian-gundersen-medikamentfri-psykiatri-eksperiment-uten-forskning-aftenposten

03.10.2016  Petter Lohne i Dagens Medisin   PDF  petter-lohne-vi-trenger-motkulturer

19.09.2016  Synnøve Ness Bjerke i Dagsavisen – Behandling innen psykisk helse og rus kan bli bedre og billigere  PDF  synnove-ness-bjerke-om-gruppeterapi

25.08.2016  Jan-Magne Sørensen i Kort sagt – Aftenposten   PDF  Jan-Magne Sørensen – Professorer som sprer frykt, halvsannheter og løgn

19.08.2016  Else-Marie Molund i Pingvinen – UNN´s nettavis  PDF  Else- Marie Molund – Medikamentfri psykisk helsehjelp

19.08.2016  Bjørn Ingar Pedersen i Dagens Medisin  PDF  Bjørn Ingar Pedersen – Psykisk helsevern kan bli bedre

08.08.1016  Nina Knagenhjelm i Dagens Medisin  PDF  Nina Knagenhjelm – Avhengighet til sterke behandlere

07.08.2016  Siv Helen Rydheim på egen blogg  PDF  Siv Helen Rydheim – Valgfrihet?

05.08.2016  Ulrik Fredrik Malt i Dagens Medisin  PDF  Ulrik Fredrik Malt – Antipsykotika – og alvorlige psykiske lidelser

05.08.2016  Tove Gundersen i Dagens Medisin  PDF  Tove Gundersen – Frykt – og forskning

05.08.2016  Anne-Grethe Terjesen i Dagens Medisin  PDF  Anne-Grethe Terjesen – Statsråden må rydde opp

04.08.2016  Walter Keim i Dagens Medisin  PDF  Walter Keim – Realitetsfjernt om medikamentfri behandling

04.08.2016  Thor Kvakkestad i Dagens Medisin  PDF  Thor Kvakkestad – Debatt på feil premisser

02.08.2016 Dagsnytt atten NRK2. Debatt om medikamentfrie tilbud 16.45 minutter uti.

August 2016 Bjørnar Olsen i Psykologtidsskriftet nr 8/16  PDF   Bjørnar Olsen – Persontilpasset

August 2016 Anne-Kari Torgalsbøen i Psykologtidsskriftet nr 8/16   PDF  Anne-Kari Torgalsbøen – Brukermedvirkning forutsetter valgfrihet

01.08.2016   Einar Plyhn i Dagens Medisin   PDF  Einar Plyhn – Uetterrettelig om medikamentfri behandling

01.08.2016  Jan-Magne Sørensen i Dagens Medisin  PDF   Jan-Magne Sørensen – Du har gjort det helt riktig, helseminister

01.08.2016  Linda Øye på sin blogg   PDF  Man finner ikke meningen med livet i medisindosetten

29.07.2016  Tor K. Larsen i Dagens Medisin   PDF   Tor K. Larsen – Helseministeren på ville veier

26.07.2016 Einar Plyhns tilsvar til Røssberg i Aftenposten (bare papirutgaven) PDF   Einar Plyhn – Den medikaliserte psykiatrien – et sjansespill

22.07.2016  Jakob Solgaard Jensen i Ugeskriftet.dk    PDF    Jakob Solgaard Jensen – Finnes der ikke en bedre løsning? – Ugeskriftet.dk

20.07.2016  PDF  Magnus P. Hald – Medikamentfrie alternativer i psykiatrien   Publisert kun i papirutgaven

20.07.2016  Jan Hammer nytt svar i Dagens Medisin    PDF   Jan Hammer – Fare for at debatten blir sittende fast – Dagens Medisin

20.07.2016    Merete Nesset svarer Jan Ivar Røssberg i Dagens Medisin      PDF Merete Nesset – Det er nok nå! – Dagens Medisin 20.07.2016

20.07.2016   Dag Coucheron Facebook PDF  Dag Coucheron Facebook 20.07

19.07.2016   Professor Stein Opjordsmoen Ilner i Dagens Medisin          PDF   Stein Opjordsmoen Ilner – Medisiner hjelper, men ikke alene – Dagens Medisin 19.07.2016

17.07.2016  Ole A. Andreassen, Ulrik Malt og Jan Ivar Røssberg i Aftenposten    PDF   Andreassen, Malt og Røssberg _ Medisinfrie tiltak for psykoselidelser er fortsatt et sjansespill – Aftenposten

15.07.2016   Jan-Magne Sørensen i Dagens Medisin    PDF   Jan-Magne Sørensen – Vi lar oss ikke lure – Dagens Medisin 15.07.2016

14.07.2016  Anne Grethe Teiens kommentar til Røssberg på Facebook   PDF   Anne Grethe Teiens kommentar til Røssberg

14.07.2016 Jan Ivar Røssberg, Kort Sagt i Aftenposten    PDF   Jan Ivar Røssberg-Misforståelser om medikamentfrie tiltak og psykoselidelser

14.07.2016  Dag Coucheron Facebook     PDF   Dag Coucheron- Facebook 14.07

14.07.2016  Marius Veseth i Psykologisk.no  PDF  Marius Veseth – Vi må tenke nytt om uvanlige sanseefaringer

13. 07.2016  Ketil Lund, Kort Sagt i Aftenposten    PDF   Ketil Lund- Kort sagt-Aftenposten

13.07.2016  Walter Keim, Facebook    PDF   Walter Keim-Facebook 13.07

12.07.2016   Jan-Magne Sørensen. Kort Sagt i Aftenposten    PDF   Jan-Magne Sørensen-Aftenposten Kort sagt 12.07

12.07.2016 Dennis Larsen i Information.dk  PDF  Dennis Larsen-Psykiatrien skriger på et nyt menneskesyn

10.07.2016  Einar Plyhn i Aftenposten.     PDF    Einar Plyhn-Et udokumentert sjansespill?- Aftenposten

09.07.2016 Sigmund Karterud i Aftenposten   PDF   Sigmund Karterud-Et annerledesland også i psykiatrien – Aftenposten

05.07.2016  Jan Hammer i Dagens Medisin    PDF   Jan Hammer– Etisk å eksperimentere med medisinfrie tilbud- Dagens Medisin

05.07.2016  Gunn Helen Kristiansen i Mental Helse-blogg    PDF   Gunn Helen Kristiansen – Vi trenger et medisinfritt behandlingsløp for psykisk syke – Mental Helse blogg

04.07.2016  Heidi Tessand i Dagens Medisin   PDF   Heidi Tessand – «Psykotisk. Liker brunost.»

01.07.2016  Trond Velken i Dagens Medisin    PDF    Trond Velken-Medikamentfri behandling – noe forskning finnes tross alt – Dagens Medisin

27.06.2016  Peder C. Gøtzsche i Aftenposten    PDF    Peter Gøtzsche-Medisinfrie alternativer virker på psykoser – Aftenposten

24.06.2016 SPoR (Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus) i Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)    PDF   SPoR-Ønsker medisinfrie tilbud velkomne – NAPHA

23.06.2016  Ketil Lund i Aftenposten     PDF   Ketil Lund-Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering – Aftenposten

20.06.2016   Lars Lien i Aftenposten    PDF   Lars Lien-Medisinfrie alternativer sikrer brukermedvirkning – Aftenposten

16.06.2016  Intervju med Tom Liudalen, Incita ved Erfaringskompetanse   PDF   Tom Liudalen og Eva Svendsen-Recovery i fokus

15.06.2016  Tor Levin Hofgaards blogg i Dagens Medisin   PDF   Tor Levin Hoffgaard-Uetisk å tilby valg? – Blogg – Dagens Medisin

14.06.2016  Hans-Erik Dyvik Husby på sin egen blogg   PDF   hankvonhell -Bent Høie skriver helsehistorie

13.06.2016  Jan Ivar Røssberg i Aftenposten     PDF   Jan Ivar Røssberg – Det er langt fra sikkert at det riktige er å innføre medisinfritt behandlingstilbud – Aftenposten

13.06.2016 Ole Andreas Underland til Erfaringskompetanse    PDF   Ole Andreas Underland – Trenger valgfrihet

31.05.2016  Dagsavisen- Innfører medisinfrie tilbud i psykiatrien  PDF    Dagsavisen – Innfører medisinfrie tilbud i psykiatrien

09.05.2016 Jill Arild til NRK    PDF   Jill Arild – Håper på mindre medisiner i psykiatrien – NRK Telemark

21.03.2016  Gerdt Henrik Vedeler i Psykologisk.no  PDF  Gerdt Henrik Vedeler – Passer den medisinske modellen i psykisk helsevern

25.02.2016  Arnhild Lauveng til Psykologforeningen.no  PDF  Arnhild Lauveng – Tvang i behandling er en fallitterklæring

26.01.2016  Inger-Mari Eidsvik til Napha   PDF    Inger Marie Eidsvik 2016-Råd om hva medisinfrie avdeling bør inneholde – NAPHA

19.10.2015   Vegard Høgli til Erfaringskompetanse    PDF   Vegard Høgli – Alternativer til reseptblokka

15.10.2015  Gisle Roksund i Aftenposten  PDF  Gisle Roksund-Sykdomsbegreper på normalreaksjoner i livets motbakker

09.10.2015  Einar Plyhn i Aftenposten   PDF   Einar Plyhn-Pasientene må møtes som medmennesker i nød, ikke som hjerner i kjemisk ubalanse

08.10.2015  Miriam Neegaard i Aftenposten  PDF  Miriam Neegaard – Vi trenger ikke mer antidepressiva og psykofarmaka, vi trenger en samfunnsmedisin

07.10.2015 Birgit Valla/ Scott Miller i dagens Medisin   PDF   Birgit Valla og Scott miller-Hva vet vi om psykisk helsehjelp?

22.09.2015  Dagfinn Bjørgen kronikk etter Toppmøte 2015    PDF    Dagfinn BJørgen – En ny psykiatri behøves

21.09.2015  Lars Olle Engaas i Verdidebatt.no     PDF   Lars Olle Engaas – Den allmektige psykiatrien – verdidebatt.no

18.09.2015  Espen Øwre i Dagens Medisin   PDF  Espen Øwre-Pillepsykiatrien: En dødelig behandling som må stoppe – Dagens Medisin

02.09.2015 Erfaringskompetanse intervju Gisle Roksund   PDF   Gisle Roksund – Psykiatrien sykeliggjør oss – 2015

14.09.2015  Gisle Roksund i Dagens Medisin    PDF   Gisle Roksund-Hva i all verden skal vi tro på? – Dagens Medisin

09.09.2015  Per Overrein og Siri Lill Thowsen i Aftenposten   PDF  Per Overrein og Siri Lill Thowsen – Pillefri behandling

08.09.2015  Mette Ellingsdalen på Erfaringskompetanse   PDF    Mette Ellingsdalen- Hjelp på egne premisser

28.08.2015  Anonym far i Aftenposten  PDF  Anonym far svarer psykiater Ann Færden: Pillepsykiatrien er problemet

27.08.2015  Trond Velken i Aftenposten   PDF   Trond Velken-Kjære anonyme far – jeg tror du har helt rett

26.08.2015  Ann Færden i Aftenposten  PDF  Ann Færden – Psykiatri: Det koster å gi bedre behandling

24.08.2015  Anonym far i Aftenposten   PDF  Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien

21.05.2015  Ola Nordviste i Nye Meninger, Dagsavisen    PDF   Ola Nordviste – Medisinene gjør meg ikke bedre

19.03.2015  Victoria Edwards i Mental Helse-bloggen   PDF   Victoria Edwards- Om medisiner, pizza og skillingsboller

Desember 2014  Psykologtidsskriftet- Fagrådet Helse Sør-Øst-Styrker medisinfrie tilbud    PDF   Psykologtidsskriftet – Styrker medisinfrie tilbud

27.10.2014  Mirjam Neegaard i Aftenposten  PDF  mirjam-neegaard-et-oppgjor-med-psykiatrien

15.10.2014  Marius Veseth og Jone Bjørnestad i Bergens Tidende   PDF  Ikke psyk for alltid – Bergens Tidende

15.09.2014  Trond Aarre til Erfaringskompetanse  PDF   Trond Aarre-På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling

August 2014   PDF  Medisinfrie tilbud – hvor blir de av? Mette Ellingsdalen i Søkelyset 2014

11.07.2014  Dag Coucheron i Aftenposten  PDF  Dag Coucheron – Mennesker som er annerledes betraktes som syke og medisineres deretter

April 2014  Tor Levin Hofgaard- Medisinfritt, ja takk!  PDF   Norsk Psykologforening- Medisinfritt, ja takk

16.11.2013  Thea Røstbakken – Ytring NRK  PDF  Thea Røstbakken – Pillene er ikke problemet

10.11.2013  Tove Gundersen – Ytring NRK  PDF  Tove Gundersen – Alt annet må prøves før medisiner

10.11.2013  Espen Øwre – Ytring NRK  PDF  Espen Øwre – Ansvarspulverisering i psykiatrien

08.11.2013  Harald Eraker  NRK  PDF  Harald Eraker – Pillene tok livet av Silje

15.05.2013  John Cutcliffe til Napha  PDF  John Cutcliffe – Relasjoner og respekt viktigere enn medisiner

09.04.2013   Inger Beate Larsen m fl på forskning.no    PDF  Nytter forskning i psykiatrien? | forskning.no

17.03.2013  Silje tok livet sitt – fikk 16 forskjellige medisiner mens hun var deprimert

15.02.2013  Erfaringskompetanse om Rådslaget- Krever medisinfri behandling

14.02.2013  Erfaringskompetanse om Rådslaget- Medisinfri behandling – er det mulig?    PDF   Rådslag 2013-medisinfri behandling- er det mulig?

27.09.2012 Olga Runciman i Information – Psykiatrien på vildspor

02.04.2012  Einar Rebni i Moss Dagblad  PDF   einar-rebni-behovet-for-en-apen-og-kritisk-psykiatri

04.01.2011   Odd Volden på Napha.no – Hvem kan mene hva om psykofarmaka?