Aktuelle videoer og foredrag

Norske videoer/foredrag

Dokumentaren «Lykkepillen» lansert mars 2017. I 10 år ble Silje Marie Strandberg behandlet for alvorlige psykiske lidelser, med omfattende medisinering, tvang og elektrosjokk. Livet snudde først da hun møtte den psykiatriske sykepleieren Lone, og trappet ned på medisinene.

Brennpunkt 05.11.2013 Bare en pille til – Om Silje Benedicte

Mette Ellingsdalen 2012- Trygghet- frihet- håp- Om medisinfrie alternativer i psykisk helse

Fagkonferansen Diagnostisering av psyken ble arrangert på Litteraturhuset 17. mars 2016 (på engelsk)

Videoer fra Toppmøtet 2015 – Med rett til å være – med rett til å styre

En fortælling om alternativ behandling af skizofreni – Lonni fra Stærk Helse og Inger Mortensen

En reise i små suksesshistorier – Rådet for Psykisk Helse

Jan-Magne Sørensen – Psykisk helse i et sjelelig perspektiv. Foredrag Ås Kulturhus 2014

Ellen Kolsrud Finnøy – Høring om dødsfald i psykiatrien – Danmark 2013

Ellen Kolsrud Finnøy 2 – Høring om dødsfald i psykiatrien – Danmark 2013

NRK Nordland- Radio-intervju med tre kvinner om viktigheten av traumebehandling

Psykiater Lars Linderoth – Utfordringer og tilnærminger i møte med pasienten

Psykiater Lars Linderoth – Nyttige tips om hvordan møte mennesker med rus- og psykiske lidelser

Radiointervju med Karin Fossum – Har selv vært innlagt – mener samfunnet trenger flere fristeder for psykisk syke

Intervju med lege Gisle Roksund – Psykiatrien sykeliggjør oss – på Toppmøte 2015

Radioprogram om medisinfrie tilbud 31.05.16 på NRK P2. Intervju med leder i Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og psykiater Anne Kristine Bergem.

Radioprogram om Hurdalsjøen Recoverysenter 10.06.2016 på NRK P2. 

Foredrag av psykiater Ola Nordviste på Amaliedagene 2016  – Er tiden kommet for mindre tvangsbehandling i psykiatrien?

Videoopptak fra Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 19.0kt. 2016 – Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern

 

Engelske videoer/ foredrag

Omfattende referat og videoopptak fra foredragene på Symposium i Gøteborg 15.oktober 2016:  «Pharmaceuticals: Risks and Alternatives»

Julia J Rucklidge, PhD is a Professor of Clinical Psychology in the Department of Psychology at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand: The surprisingly dramatic role of nutrition in mental health

Jolijn Santegoeds – Keynote speech at the 5th European Conference on Mental Health, 16 September 2016 in Prague

Dr. Peter Gøtzsche: Forced Psyhiatric Treatment Must be Abolished, Alaska 2. juni 2016

Fagkonferansen Diagnostisering av psyken ble arrangert på Litteraturhuset 17. mars 2016

Leaving Psychiatric Labels and Drugs – Driving Us Crazy International Film Festival 2015 A conversation with the Swedish journalist Åsa Moberg and four women from four different countries; Olga Runciman from Denmark, Fia Backström from Sweden, Mette Ellingsdalen from Norway and Laura Delano from USA, about their own lived experiences of being labeled with different psychiatric diagnoses.

Driving Us Crazy Film Festival 2015, Gøteborg –  flere videoer

Dokumentar NRK2 – Skuggesida av antidepressiva

Daniel Mackler´s film Healing Homes – om Familievårdstiftelsen i Gøteborg

Daniel Mackler´s film Open Dialogue

Peer Respite Centers and Medication Free Madness Sanctuaries: Why We Need Them Both Very Much

Joanna Moncrieff interviewed by Will Hall, Madness Radio

Joanna Moncrieff – The Myth of the Chemical Cure: The Politics of Psychiatric Drug Treatment

Olga Runciman – Hearing Voices Network Denmark 2013

Laura Delano on Recovering Myself

Laura Delano plenary talk «Reclaiming Humanity: Building a Post-Psychiatry, Post Mental Health World» from 2014 UCLA/ISEPP Conference «Transforming Mad Science» in Los Angeles, CA.

Elyn Saks, Debra Lampshire and Paris Williams: Surviving Schizophrenia

Dr. Peter R. Breggin – Empathic Therapy Training Video- trailer

Dr. Peter R. Breggin – How to help deeply disturbed persons

Mary Olson – Madness Radio – Open Dialogue for Psychosis

Tony Morrison – BPS DCP Annual Conference 2012 – Cognitive behaviour therapy without antipsychotics

Mark Hopfenbeck – Dialoguing the emergent future of family therapy: On the complex adaptive dynamics of collaborative practice

Intervju med Jaakko Seikkula – Open Dialogue as a system of psychiatric care

Professor Richard Warner fra Colorado, USA snakker om Alternativer til tvang på Litteraturhuset 2014

Intervju med  Mary Ellen Copeland and Matthew Federici. Mental Health Matters – Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Video om Afiya House, Massachusetts

Filmen til Bob Foss og Hans Åke om Philadelpia Network fra 1977

Daniel Mackler – On Life and Laing: A Walk with Bob Foss

Dr. Kelly Brogan – Improve mental health without prescriptions

Jennifer´s story: Healing Bipolar Mania/Depression Naturally. Jennifer Toth.

Susan Salasin – Important souls (let us recognize trauma in the lives of those who are called mentally ill)

Robert Whitaker – The Roots – Psychiatric Epidemic – København 14. mai 2014

Robert Whitaker – del 2 – The Scope of the Epidemic – København 14. mai 2014

Peter Gøtzsche – On The Wrong Track – Psychiatric Epidemic København 14. mai 2014 

Robert Whitaker – Children and ADHD – Psychiatric Epidemic København 14. mai 2014

Gøtzsche and Whitaker answering questions – Psychiatric Epidemic København 14. mai 2014

Intervju med Robert Whitaker 2012 om boken Anatomy of an Epidemic

Patricia Deegan – Recovery from Mental Disorders 2008

Patricia Deegan – Recovery – en mulighed for alle (dansk oversettelse)

3 videoer/ intervjuer  med John Nash (A Beautiful Mind)

Humanistisk Psykiatri? – Seikkula and Whitaker – Turku, Finland 14. august 2014

Psykiater Hyla Cass – First Do No Harm