Velkommen!

EARTH HOUSE

English Text Below

Hvis du har et fysisk problem, så velger du selv om du vil ta medisin. Har du psykiske vansker, risikerer du tvangsbehandling om du ikke ønsker å medisineres.

Vi trenger medisinfrie tilbud!

Denne siden ble startet som et supplement til Facebooksiden Medisinfri, og tilhører nå Earth House.

Earth House er en ny, internasjonal medlemsorganisasjon for alle som opplever at de ikke har blitt hørt i psykiatrien og andre deler av hjelpeapparatet. Kampen for menneskers rett til å velge behandling, jfr. denne nettsiden, som er Håkon sitt terapi-konsept, er én del av vårt arbeid.

Organisasjonen ble opprettet av Håkon Rian Ueland, tidligere leder av WSO og administrativ leder for Hvite Ørn Norge, sammen med Tone Helene Bull-Kjølaas (flyvertinne, politiker og journalist) og Grethe Osborg Ose (forsker, organisasjonsekspert og tidligere leder i WSO).

Her finner du informasjon om medisinfrie tilbud i psykisk helsevern – og hvorfor vi trenger dem. Andre relevante tema vil også inkluderes, ettersom vi vil at denne siden skal bli en kunnskapsbank for psykisk helse.

Del gjerne med andre interesserte! Hvis du deler innlegg herfra, setter vi pris på om du sier hvor du fant innlegget. Vi gjør det samme når vi deler innlegg fra andre steder.

Vi mener at brukeren må få delta i alle avgjørelser når det gjelder eget liv og behandling – inkludert om medisin skal brukes eller ikke.

Hvis du er enig i at dette er en viktig sak, meld deg inn i Earth House. Innmelding via StyreWeb kommer snarlig.

Vi står på din side!

***

If you have a physical problem, then you choose whether you want to take medicine. If you have mental health problems, you risk compulsory treatment.

We need drug-free offers!

This page was started as a supplement to the Facebook page Medisinfri, and now belongs to Earth House.

Earth House is a new, international member organisation for anyone who feels that they have not been heard in psychiatry, social services, and other parts of the system. The struggle for people’s right to choose treatment, cf. this website, which is Håkon’s therapy concept, is one part of our work.

Others include:

  • Removing stigma
  • Empowering people to be their own advocates
  • Fighting to get the UN declarations to be laws governments live by.

The organisation was established by Håkon Rian Ueland, former head of WSO («We Shall Overcome») and administrative head of Hvite Ørn Norge, together with Tone Helene Bull-Kjølaas (flight attendant, politician and journalist) and Grethe Osborg Ose (researcher, organisational expert and former head of WSO).

We believe that the client must be allowed to participate in all decisions regarding their own life and treatment .

We are experts in our own lives. 

If you agree that these are an important issue, sign up for Earth House. Registration coming very soon.

We are here for you!