Velkommen!

Hvis du har et fysisk problem, så velger du selv om du vil ta medisin. Har du psykiske vansker, risikerer du tvangsbehandling om du ikke ønsker å medisineres.

Vi trenger medisinfrie tilbud!

Denne siden ble startet som et supplement til Facebooksiden Medisinfri, og tilhører nå Earth House.

Earth House er en ny, internasjonal medlemsorganisasjon for alle som opplever at de ikke har blitt hørt i psykiatrien og andre deler av hjelpeapparatet.

Organisasjonen ble opprettet av Håkon Rian Ueland, tidligere leder av WSO og administrativ leder for Hvite Ørn Norge, sammen med Tone Helene Bull-Kjølaas (flyvertinne, politiker og journalist) og Grethe Osborg Ose (forsker, organisasjonsekspert og tidligere leder i WSO).

Her finner du informasjon om medisinfrie tilbud i psykisk helsevern – og hvorfor vi trenger dem. Andre relevante tema vil også inkluderes, ettersom vi vil at denne siden skal bli en kunnskapsbank for psykisk helse.

Del gjerne med andre interesserte! Hvis du deler innlegg herfra, setter vi pris på om du sier hvor du fant innlegget. Vi gjør det samme når vi deler innlegg fra andre steder.

Vi mener at brukeren må få delta i alle avgjørelser når det gjelder eget liv og behandling – inkludert om medisin skal brukes eller ikke.

Hvis du er enig i at dette er en viktig sak, meld deg inn i Earth House.

Vi står på din side!