Velkommen!

Hvis du har et fysisk problem, så velger du selv om du vil ta medisin. Har du psykiske vansker, risikerer du tvangsbehandling om du ikke ønsker å medisineres.

Vi trenger medisinfrie tilbud!

Denne siden ble startet som et supplement til Facebooksiden Medisinfri, og tilhører nå Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp. Her finner du informasjon om medisinfrie tilbud i psykisk helsevern – og hvorfor vi trenger dem. Andre relevante tema vil også inkluderes, ettersom vi vil at denne siden skal bli en kunnskapsbank for psykisk helse.

Del gjerne med andre interesserte! Hvis du deler innlegg herfra, setter vi pris på om du sier hvor du fant innlegget. Vi gjør det samme når vi deler innlegg fra andre steder.

Vi mener at brukeren må få delta i alle avgjørelser når det gjelder eget liv og behandling – inkludert om medisin skal brukes eller ikke.

Hvis du er enig i at dette er en viktig sak, bli medlem i en eller flere av organisasjonene som jobber aktivt med saken: http://medisinfrietilbud.no/fellesaksjonen/. Eller i en annen – det viktigste er at vi trenger ditt engasjement!